Industri og Erhverv

Sprøjtekabiner som overholder alle krav

By juli 14, 2020 No Comments

Når der skal males bildele, så skal det ske under ordnedeforhold, så både miljøet og maleren ikke tager skade. Dette kræver selvfølgelig nogle foranstaltninger, som skal sikre at standarter inde for området bliver overholdt. Dette sker med henholdsvis malerkabiner eller sprøjtekabiner og i nogle tilfælde, skal der også en mere grov overfladebehandling til, før der males og dette sker ved sandblæsning i sandblæsekabiner. Malerkabiner skal sørgefor at luften er i god kvalitet og sikre at der ikke kan komme støv og skidt ind, som kan ødelægge overfladen imens der males eller imens den tørres. Nogle af disse krav som skal over holdes, er indblæsning af luft fra loftet, udsugning i gulvet og lysmængde for at nævne nogle af de punkter, som skal overholdes med malerkabiner. Læs om malerkabiner her for at finde en gennemgående kravsspecifikation til både sprøjtekabiner og sandblæsekabiner. Ventherm er en producent af disse kabiner og kan levere dem, så de opfylder specifikke specifikationer.

Derfor er der krav som skal overholdes når der skal males

Alle de specifikationer som skal overholdes i henholdsvis malerkabiner, sprøjtekabiner og sandblæsekabiner er for at kunne beskytte maleren i hans eller hendes arbejde med lakering. Det handler meget om at kunne suge al overflødig sprøjte maling ud af kabinen og dermed øge luftkvaliteten, så man passer bedre på lungerne og dermed sundheden for den pågældende medarbejder, da der arbejdes med giftige materialer. Det er netop derfor at der er mange og skrappe krav til, hvordan sådanne sprøjtekabiner skal bygges og hvordan udsugningen bør være, for at opnå et tilfredsstillende resultat uden at gå på kompromis med medarbejderes sikkerhed og sundhed. Dermed sikre man sig også som virksomhed ikke at blive straffet for evt. misligtholdte regler om krav.